Contact

Singelkoor Dordrecht
Repetitieruimte: de Wilhelminakerk
Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht

Algemene informatie & Boekingen
Dirigente Miriam Lindemans
Telefoon: 06 12 57 26 63
singelkoordordrecht@gmail.com

Contributie & Financiën
Penningmeester Marianne Nobel
Telefoon: 078 – 617 17 21
marianne_nobel_pitlo@hotmail.com

Bankrekeningnummer NL59ABNA0625581210 tnv  E. M. Nobel ovv Contributie / Donatie Singelkoor Dordrecht

Nieuwsbrief & Websitebeheer
Anne Wegman
webbeheerSingelkoor@gmail.com