Singelkoor Dordrecht

Huize Singelborch.
Huize Singelborch

Het Singelkoor is ontstaan vanuit gezinsvervangend tehuis Singelborch, toendertijd gevestigd in Villa Singelborch aan de Singel 105 te Dordrecht.
Bewoners van Singelborch kwamen in een woonkamer bijeen om christelijke liederen met elkaar te zingen.

Dit gebeurde onder leiding van de heer Leen Pors, die het geheel ook op piano begeleidde, daarbij ondersteund door vrijwilligers. Niemand die meer kan achterhalen hoe lang geleden dit is begonnen, maar het is vele jaren geleden.

optreden-singelkoor-24Inmiddels staat het Singelkoor al weer heel wat jaren onder leiding van dirigente Miriam Lindemans en repeteren we  in de Wilhelminakerk aan de Blekersdijk 41 te Dordrecht.

Het koor bestaat nu uit ongeveer 33 enthousiaste leden & vrijwilligers, heeft inmiddels haar 35 jarig jubileum gevierd en 2 CD’s opgenomen!